Головна  |  До розділу

Література:

 

[1]        Телекомунікації України / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: Техніка, 2001, с.10.

[2]        А. Карбелашвили. Тайна телеграфного столба. / Газета «Неделя», №42, 1985 г.

[3]        О.Д. Миронова. История районного узла связи. // Бердичівська земля в контексті історії України: Науковий збірник Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.19 / Відп. редактор М.Ю. Костриця. – Житомир: МАК, 1999. – 174 с.; іл.

[4]        Коли задзвонив телефон (З історії Бердичева). / В. Ружицький – „Земля Бердичівська”, №7 (14200) від 27.01.1993 р., с.8.

[5]        Махорін Г.Л. Історія Ружинщини: Нариси і документи. – Житомир: Вид-во „Волинь”, 2000. – 160 с. 57 фотоіл., 3 мал., 3 табл.; Бібліогр. С.156.

[6]        Телекомунікації України. Частина друга / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: Укртелеком, 2002. – 352 с.: іл., с.85.

[7]        Електрозв’язок Житомирщини. До дня працівників радіо, телебачення та зв'язку – 16.11.2000. / ВАТ „Укртелеком”, Житомирська дирекція, м. Житомир, 2000 р.

[8]        А поезд тихо ехал… / Марина Щукина-Шинкарук, журнал «Новый очевидец», №9, 2004 р., г. Москва.

[9]        Бердичівський міський архів (далі БМА) — Ф. Р-158, оп.1, спр. 130, арк. 4-5 / Протокол №35 від 05.08.1924 р. засідання Президії Бердичівського Окружного Виконавчого комітету по розгляду питання відновлення роботи телефонної станції.

[10]      БМА – Ф. Р-158, оп. 1, спр. 289, арк. 84 / Звіт про роботу Окрвиконкому в період з 15.04.1925 р. по 01.01.1926 р.

[11]      БМА – Ф. Р-158, оп. 1, спр. 155, арк. 32 / Звіт про роботу Окрвиконкому за 1924-1925 рр.

[12]      Завальнюк К.В. Бердичівський цукровий комбінат у 20-х роках XX ст. // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник „Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.32 / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: Косенко, 2005. – 300 с.

[13]      До послуг населення. / В. Берлєтов – Радянський шлях, №196 (11375) від 13.12.1980 р., с.4.

[14]      Телефон – не розкіш... / Відповіді на запит депутата міськради Ю. Сокальського надає начальник ЦЕЗ №3 В.Дроков. Тижневик „Бердичів”, №6 (261) від 6.02.1999 р., с.3.

[15]      Самойлович О.Г. Начало биографии. Документальная повесть (часть первая). – ООО Бланк, Волгоград, тир. 100 екз., 2003 р.

[16]      Зимовий цирк у Бердичеві. / М. Леончук. – „Радянський шлях”, №40 (12287) від 12.03.1983 р., с.4.

[17]      Родічева О.В. Бердичівське підпілля в роки Великої Вітчизняної війни. // Бердичівська земля в контексті історії України: Науковий збірник Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т.19 / Відп. редактор М.Ю. Костриця. – Житомир: МАК, 1999. – 174 с.; іл.

[18]      Весь Юго-Западный край // Справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской губерниям. Составлена Юго-Западным отделением Российской Экспертной Палаты под общим наблюдением профессора М.В. Довнарь-Запольскаго, издание 1-е Т-ва Л.М. Фиш и П.Е. Волосов, 1913 г.

[19]      Мокрицький Г.П. Історія зв'язку на Житомирщині: Факти, події, постаті: (До 100-річчя винаходу радіо) / Ред. В.Н. Коваленко; Вступ. ст. Б.Я. Трофимчука. – Житомир: Журфонд, 1995. – 32 с.

[20]      Бердичів-99. Каталог-довідник. / Бердичів: історична довідка. / Ред. Рудницька Т.Й. – Бердичів: СП „Бізнес-кур’єр”, 1999.

[21]      БМА – Ф.Р-2605, оп.1, спр.21, арк.25 / Телеграма в адресу Бердичівського Украйкому за підписом Яна Гамарника про невідкладні міри щодо забезпечення продовольством Червоної Армії.

[22]      БМА – Ф.Р-2605, оп.1, спр.21, арк.38 / Заява завідувача поштово телефонною конторою про припинення різки телефонних опор та звільнення приміщення телефонної станції від сторонньої організації.

[23]      Турботи далекої весни. Про що писала газета „Радянський шлях” 50 років тому. / В. Мельничук – „Радянський шлях”, №61 (13140) від 13.04.1987 р., с.8.

[24]      Архів ЖОУ СБУ, справи №6365, №21370, №3690, №16973, №25466, №22278, №5971.

[25]      Радіогазета верстатобудівників. / „Радянський шлях”, №49 (8565) від 25.03.1967 р., с.2.

[26]      Фоторепортаж В.Солодкого / „Радянський шлях”, №87 (8603) від 06.06.1967 р., с.2.

[27]      БМА – Ф.Р-2605, оп.1, спр.21, арк.193. / Лист завідувача Бердичівською поштово-телеграфною конторою №10172 від 29.12.1919 р. про введення з 01.01.1920 р. права подання телеграм в борг установам державної служби.

[28]      Петроков Миколай Егорович. Бердичев (очерк). (Составлен командиром 1 бат. 32 артил. бриг. полковником Петроковым). Киев, тип. Окр. штаба, май 1882.

[29]      Мартинюк М.В. Губернська газета "Волынь" про Бердичів. // Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. Науковий збірник "Велика Волинь". Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 35 / Голов. редактор М.Ю. Костриця. У 2-х тт. – Т. 1. – Житомир: М. Косенко, 2007. – 320 с.; іл.

 

У книзі також використано матеріали архівів Житомирської філії ВАТ „Укртелеком” (м. Житомир) та Центру електрозв'язку №3 (м. Бердичів).