Мій Бердичів
Історія - Сьогодення - Люди
30 квітня 2017 р. Край в історичних нарисах
Пошук
Toggle
Loading
Випадкове фото з галереї
Toggle

Наші відвідувачі:
Toggle

Free counters!


Система Orphus


Ви знайшли орфографічну помилку? Ми готові її виправити! Для цього виділіть слово з помилкою та натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це адміністрацію сайту.
Перекласти на іншу мову?

 


Основна мова веб-сайту – українська. Мовний переклад виконується за допомогою технології Google Translator, що в окремих випадках призводить до неточного перекладу слів та понять.
Карта Бердичева
Історія Бердичева досить глибоко розвідана, описана. Вийшло багато наукових видань, окремих праць та досліджень. Згадати хоча б науково-краєзнавчі збірники, що містять матеріали наукових конференцій, які проходили в Бердичеві у 1999, 2001, 2005 та 2007 роках. А скільки їх ще буде попереду?

Тому у цьому розділі ви не знайдете загальновідомих матеріалів: лише добірка окремих досліджень та маловідомих фактів. Приємного ознайомлення!


Статті
Історія

Джерела та література по історії Бердичева
та Бердичівщини

Представляємо перелік джерел (наукові праці, окремі статті та замітки) по історії Бердичева та Бердичівського краю. Він не є повним, з часом поповнюється новими позиціями.


Збірники:


Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Житомир: Журфонд, 1994. – Т. 15.


Бердичівська земля в контексті історії України: Науковий збірник "Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині". – Т. 19 / Відп. ред. M.Ю. Костриця. – Житомир: М.А.К., 1999. – 174 с.; іл.


Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття: Науковий збірник "Велика Волинь" Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Т. 22. / Відп. ред. М.Ю. Костриця. — Житомир: М.А.К., 2001.


Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. — Т. 32 / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – У 2-х тт. — Житомир: Косенко, 2005. — 300 с.


Бердичівська земля у плині часу / Голов. ред. М.Ю. Костриця. – У 2-х тт. – Житомир: М. Косенко, 2007. – 384 с., іл. – (Науковий збірник "Велика Волинь". Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Вип. 37).


Окремі видання, статті та матеріали:


Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини: 1795-2006: Довідник: Офіційне видання / Упор. Р.Ю. Кондратюк, Д.Я. Самолюк, Б.Ш. Табачник. – Житомир: Вид-во "Волинь", 2007. – 620 с. – 11 схем. 

Актова книга Житомирського уряду 1611 року. – Житомир, 2002.


Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией. Т. 3. – СПб. 1861.


Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией (1361-1598). Т.1. – СПб, 1863.


Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные археографической комиссией. Т.3 (1638-1657) – СПб, 1861.


Антонович В. Козловский К. Грамоты Великих князей Литовских. – К., 1868.


Антонович В.Б. Исследования о гайдамачестве // Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.


Антонович В.Б. Киев, его судьба и значение с XIV по XVI столетие (1362-1569) // Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995.


Антонович В.Б. Монографии по истории западной и юго-западной России. – К., 1885.


Археологія УРСР. – К., 1971. Т. 1-3.


Архив Юго-Западной России, издаваемый комиссией для разбора древних актов, стоящей при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Акты о заселении Юго-Западной Росси. Часть седьмая, том 2. – 1890.


Архив Юго-Западной России, изданный Временной комиссией для разбора древних актов. Т.2,Ч.3, К., – 1868; Т.1, Ч.7,К., 1876; Т.1, Ч.6, – К., 1886; Т.2, Ч.5, Ч.7. – К., 1890; Т.3, Ч.2, – К., 1894.


Архив Юго-Западной России. Ч.3. Акты о козаках (1679-1716). – Т.2. – К., 1868. Сергієнко Г.Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80-90-і pp. XVII – поч. XVIII ст.) // УІЖ, 1996, №3.


Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России. – К.: Час, 1993.


Батюшков П.Н. Волынь: исторические судьбы юго-западного края. – С-Пб., 1888.


Бердичев // Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний / Под ред. С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова. – Спб., 1901. – Т. 3. – С. 74.


Бердичев // Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем / Под, ред. Каценельсона. – Спб, 1911. – Т. IV. – С. 209-214.


Бердичев // Енциклопедія Українознавства / Головн. ред. В. Кубійович. – Львів, 1993. – Т.1. – С. 111-113.


Бердичев // Энциклопедический словар / Под ред. И.Е. Андриевского. – Спб.: Брокгауза-Ефрона, 1891. – Т. Ш-а. – С. 490-492.


Бердичевская трагедия / Волынские епархиальные ведомости. – 1883. – №3.


Бердичевское подземелье. – К., 1875.


Бердичів // Географічна енциклопедія України в 3-х т. – К.: УРЕ, 1989. – Т.1. – С. 79.


Бердичів // Українська Радянська Енциклопедія. Видання 2. – К.: УРЕ, 1977. – Т.1. – С. 403.


Блажкун О.С., Шатило Н.М. Знай свій рідний край / Бердичів-реклама. – 1994, №33, 34, 35,37, 38, 41, 42. 1995, №1, 7, 13, 20, 25, 30.


Богун Г.Г. Назва Бердичева слов’янського походження // Тези доповідей і повідомлень на звітній науковій сесії кафедр Бердичівського педінституту за 1965 р. Бердичів, 1966.


Богун Г., Проценко І. На місці колишнього кляштора // Людина і світ, 1971, №2.


Богун Г.Г. Археологічні пам’ятки Бердичівського району (Наукові записки Бердичівського педінституту), Т.2. – Бердичів, 1961.


Богун Г.Г. Археологічні пам’ятки р. Гнилоп’ять. // Старожитності Східної волині. Праці комплексної експедиції Чернівецького державного університету. – Чернівці, 1960.


Богун Г.Г. Про походження назви і виникнення міста Бердичева / Український історичний журнал. – 1968. – №5.


Богун Г.Г. Книга для учета собранного археологического материала в бассейне pp. Гнилопяти, Тетерева, Уне, Каменки, Церем и р. Случ на протяжении 1954-1959 гг. Продолжение собирание материала в 1960, 1961, 1962 гг. и 1963-1968 в бассейне р. Быстриивки, Коденки, ручья Гадянка и р. Тереховки 1973-1974 гг. – С. 121-122.


Борисюк Н.Є. Пам'ятні події і місця часів козацтва на Житомирщині // Козацькі часи на Житомирщині. – Житомир, 1994.


Ванат Бенігнус Йосип. Санктуарій Матері Божої Шкаплерної у Бердичеві.  Краків: Вид-во Отців Кармелітів Босих, 1998.


Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. Енциклопедичний довідник. – К., 1987.


Величко С.В. Літопис. – К.: Дніпро, 1993. – Т. 1. – С. 27, 92, 128, 145.


Весь Юго-Западный край. Справочная и адресная книга. – К., 1913.


Винокур І.С. Історія і культура черняхівських племен. – К.,1972.


Винокур І.С. Старожитності Східної Волині. – Чернівці, 1960.


Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от пол. XIV в. до Люблинской унии // Архив Юго-Западной России. Т.2, Часть VII. – К., 1890.


Военные грозы над Полесьем. Житомирщина в годы Великой Отечественной войны. – К., 1985.


Восемнадцатая в сражениях за Родину. Боевой путь 18-й армии. – М., 1982.


Восстание 1863 г. Сборник документов. – К., 1963.


Гаркуша О. Сум старого кляштора // Україна, 1994, №10.


Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990.


Гончаров В.К. Райковецьке городище. – К., 1950.


Гончаров В.К. Посад і сільські поселення коло Райковецького городища // АП УРСР Т.1. – К., 1949.


Гончаров В.К. Предварительный отчет о работах Райковецкой археологической экспедиции 1947 г. // Научный архив ИА НАНУ. – 1947/21. – 13 с.


Гончаров В.К., Выезжев Р.И. Отчет Райковецкой археологической экспедиции 1946 г. Археологические разведки по р. Роставице // Научный архив ИА НАНУ. – 1946/18. – 70 с.


Горобчук А.П. Бердичів. Історія міста від заснування до сьогодення (історико-краєзнавчий нарис). – Житомир, ПП "Рута", 2012. – 232 с., іл.


Города России в 1910 г. – С-Пб., 1914.


Греков Б.Д. Киевская Русь. – М., 1953.


Гречило А., Савчук Ю., Зварник І. Герби міст України. – К., 2001.


Громенко І.Є., Павлов О.О. Бердичів // Історія міст і сіл Української РСР: Житомирська область. – К.: УРЕ, 1973. – С. 164-182.


Гроссман Василий. Убийство евреев в Бердичеве // Черная книга. – К., 1991.


Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли. – К., 1993.


Грушевський М.С. Історія України – Русі. Т.1 – 9. – К., 1991–1996 (Репр.).


Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років XIX ст. – Київ, 1968.


Демиденко В.Н. Час – у Лету, Люди – в Пам'ять... Спогади. – Житомир, ПП Пасічник, 2006.


Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944). – К., 2000.


Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961.


Елисаветский С. Бердичевская трагедия (Документальное повествование).  К., 1991.


Елисаветский С.Я. Бердичев. Уточненные данные о Холокосте // Голокост і сучасність. — 2002. – №1.


Житомирщина в період тимчасової окупації німецько-фашистськими загарбниками 1941-1944 p.p. Зб. док. – Житомир, 1948.


Житомирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 pp. Зб. док. і матер. – К. 1969, с.169.


Житомирщина. Історичний нарис. – Житомир, 2003.


Журнал генерал-майора и кавалера П.Н. Кречетникова // Чтение в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 3. – М., 1863.


Загривий Ю.Н. Кобзар і Звягельщина // Діяльність бібліотек зі збереження культурної спадщини. – Житомир, 1996.


Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам'ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. – Львів: Вища школа. – Кн. 2, ч. І (1701-1764). – 1984; кн. 2, ч. II (1765-1800). – 1986.


Записки Янычара. Написаны Константином Михайловичем из Островицы. Серия: Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы. Введение, перевод и комментарий А.И. Рогова. – М.: Наука. 1978 г. 136 с.


Іващенко О., Поліщук Ю. Житомирщина: шляхами історії. – Житомир, 1997.


Іващенко О.М. Пам'ятки і пам'ятні місця історії та культури на Бердичівщині. Випуск 5. // Житомир: "Полісся", 2005 р. 176 с.


Іващенко О.М., Солдатов О.Ф. Жертвам фашизму - вічна пам'ять // Книга Скорботи України. Житомирська область, т. 1, – Житомир, 2003.


Іващенко О.М. Місце битви козацько-селянського війська з польсько-шдяхетським каральним військом. // "Козацькі часи на житомирщині". Житомир, "Льонок", 1994.


Інвентар фотонегативів Бердичівського музею. Археологія. Розкопки в с. Райках // Архів ІА НАН України – ф. ВУАК/Р – спр. 19. – 67 с.


Історія України. За редак. Смолія В.А. – К., 1997.


Кабанов В.В. 117-я гвардейская. – Йошкар-Ола Марийское книжное издательство 1982 г., 184 с., ил.


Каган А. Шолом Алейхем. – М., 1961.


Казмірук А. До історії міста Бердичева. // Радянський шлях. – 1940. – 30 травня, 16 червня.


Каманин И. Переписи еврейского населения в юго – западном крае в 1765–1791 гг. // Архив Юго–Западной России. Т.2, Ч.5. – К., 1890.


Книга Пам'яті України. Житомирська область, т.12. – Житомир, 1998.


Ковальский Ф. Бердичевская ярмарка / Киевская старина. – №6. – К., 1893.


Колтун К.М. Бердичівський монастир. Краків, 1928. – С. 21-22, 86.


Кордт Е. Материалы по истории русской картографии. Вып.2. – К., 1910.


Корнєєва В. Монастир босих кармелітів у Бердичеві. Фортифікаційні споруди XVII ст. // Пам'ятники України: історія та культура, 1997, №1, с.65-66.


Косич А.И. Город Бердичев и Бердичевский уезд. Статистический очерк. – К., 1901.


Костриця М.Ю. Постаті землі Бердичівської: Історико-краєзнавчі нариси. У 2-х тт. — Житомир: Косенко, 2005. — 248 с; іл.


Костриця М.Ю., Кондратюк Р.Ю. Історико-географічний словник Житомирщини. Т.1, Житомир, 2002.


Костриця М.Ю., Пашківський Ф.Б. Бердичів: історико-краєзнавчий нарис. Серія "Міста Житомирщини" — Житомир: М.А.К., 2000. — 72 с.


Кот С.И. Бердичев: Ил. путеводитель. — К.: Реклама, 1982. — 12 с., ил.


Краткая еврейская энциклопедия. Т.1. – Иерусалим, 1976.


Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький / Вид. 2-е. – Львів: Світ, 1990. – С. 87, 100, 312.


Круглов А.И. Энциклопедия холокоста. – К., 2000.


Кругляк Б.А. Соціально-економічні мотиви в творчості Менделе Мохер-Сфорима і Шолом-Алейхема // Діяльність бібліотек зі збереження культурної спадщини. – Житомир, 1996.


Кругляк Ю.М. Ім'я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР. - К.: Наукова думка, 1978. – С. 11.


Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 pp.), т.11. – К., 1999.


Курінний П. Раєцька могила на Бердичівщині. Коротке звідомлення ВУАК за 1926 р. – К., 1927.


Літопис Руський. Ред. О.В. Мишанич, пер. з давньорус. Л.Є. Махновця. – К.: "Дніпро", 1989.


Літопис Самійла Величка. – К., 1996.


Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 pp. XVIII ст. – К., 1965.


Лукомский Г. Памятники старинной архитектуры Галиции. – Спб, 1915.


Марахов Г.И. Польское восстание 1863 г. на Правобережной Украине. – К.: Изд-во Киевск. ун-та, 1967.


Мардер А. Бердичевские подземелья // Киевская старина. – 1900. – № 6. – С. 144-146.


Марковський Б.В. Археологічні старожитності Бердичівського району // Велика Волинь: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. - Житомир: Журфонд, 1994. – Т.15. – С. 146.


Марковський Б.В. Бердичівська земля з найдавніших часів до початку XX ст.: Історико-краєзнавчий нарис / За ред. M.Ю. Костриці. Бердичів: 1999. 84 с.; іл.


Марковський Б.В., Ольшевський В.С., Радчук В.В., Ремболович В.А. Бердичівський політехнічний коледж: 100 років діяльності… (Історико-краєзнавчий ілюстрований нарис) // За заг. ред. Г.П. Мокрицького – Житомир: вид-во "Волинь", 2003 р. – 224 с., - 214 іл., 2 мал., 1 сх. + кольор. вкл. 16 с. 


Мартинюк М.В. Преса Бердичева в контексті подій XIX-XXI ст. – Житомир: Вид-во "Волинь", 2008 – 48 с. – 36 іл.; 2 таб.; 1 діагр.


Мартинюк М.В. Долі, пов’язані з Бердичевом: Біографічні нариси про визначних людей міста (біографічний довідник) – Житомир: Вид-во "Волинь", 2009. – 200 с.


Мартинюк М.В. Ваше слово, товариш Маузер: Міліція Бердичівщини у 20-х роках XX ст.: (Історичний екскурс) / Упоряд. Г.П. Мокрицький – Житомир: вид-во "Волинь", 2009. – 48+4 с. – 27 іл.; 10 таб.


Мартинюк М.В. Всі вулиці Бердичева: Топонімія міста: XIX-XXI ст.: (Довідник) / Упоряд. Г.П. Мокрицький. – Житомир: вид-во "Волинь", 2009. – 36 с. – 2 іл.; 3 таб.; Бібліогр. с.33.


Мартинюк М.В. Заклади освіти Бердичева: (Матеріали до "Енциклопедії Бердичева") – Житомир: В-во "Волинь", 2010. – 60 с.


Мартинюк М.В. Старі будинки Бердичева, або Історія, що розчиняється у часі… – Бердичів, ПП "Графіка", 2011. – 136 с.


Мельничук A.M. Єврейське населення в долі міста Бердичева // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність. – Житомир, 1998.


Мердер А. Бердичев в 40-х годах. // Русская старина. – М., 1901.


Мет О.Л. Матір Божа Бердичівська. Краків, 1998.


Михайленко П.П. Моя рідна Скраглівка. Історично-краєзнавчий нарис. – Житомир: Полісся, 2003. – 296 с.: іл.


Мицак Ю.А. Максим Кривоніс / Український історичний журнал. – 1992. – №1.


Мовчанівський Т.М. Бердичівський державний історико-культурний заповідник / Провідник. - Харків: Пролетар, 1931.


Мовчанівський Т.М. Орієнтовний плян організації державної археологічної експедиції для дослідження городища доби раннього феодалізму в с. Райках на Бердичівщині // Архів ІА НАН України – ф. ІІМК/Р – спр. 57 (додаток). – 9 с.


Мовчанівський Т.М. Райковецьке городище ХІ-ХІІІ ст. Попереднє повідомлення про дослідження городища за 1929-1934 рр. // НЗ ІІМК. – 1935. – Кн. 5-6. – С.125-176.


Мовчанівський Т.М. Райковецьке феодальне городище // Архів ІА НАН України – ф.20 (фонд Мовчанівського). – спр. 11. – 195 с.


Моздір В. До історії міста Бердичева у роки громадянської війни // Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 32. / Гол. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир: Косенко, 2005.


Наумчук С.М. З приводу замітки Г.Г. Богуна про походження назви м.Бердичева / Український історичний журнал. – 1969. – №11.


Непріна В.І. Неолітичне поселення в гирлі р. Гнилоп'яті // Археологія. – К. 1970. – Т. XXIV. – С .101.


Несвіт Н.В., Степура О. Я. Літопис у камені. – К., 1972.


Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні. Ч.1. – К., 1959.


Онищенко Г. Бердичів, де починав кар'єру Фридерік Шопен... // День. – 1998. – 23 жовтня. – С. 8.


Павленко Л.В., Павленко С.В., Чекановський А.А. Райковецьке городище: кадри кінохроніки // Наукові записки з української історії – Переяслав-Хмельницький, 2007.


Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог–справочник / АН УССР. Ин-т истории; Украинское общество охраны памятников истории и культуры; Редкол.: П. Т. Тронько (гл. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1987. – 735 с.


Памятники изданные временной комиссией для разбора древних актов. Т.1 – К., 1848.


Пасічник М. Бердичівське – значить виняткове. Вчора і сьогодні одного пивзаводу. Видання газети "Житомир" – 1998. – 46 с.


Пасічник М. Щедре жито життя урожайного. Нарис. – Бердичів. 1999.


Пасічник М. Нитки з минулого в майбутнє. Дещо з історії та сьогодення ВАТ "Бердичівська фабрика одежі". – Бердичів: Бердичіврегіонвидав, 2000.


Пасічник М. В багатьох живих вимірах: спогади, твори, фото світлини (До 80-річчя від дня народження письменника М.І. Степанюка). – Бердичів: Бердичіврегіонвидав, 2001. – 80 с.


Пасічник М. Вилиті в металі сімдесят. – Бердичів, 2002.


Пасічник М.П. Золото-срібний напій берендеїв. Вчора і сьогодні ВАТ "Бердичівський пивзавод" // Бердичіврегіонвидав, 2002. Видання друге, оновлене. – 32 с.


Пасічник М.П. При сонці хліба насущного. Історія та сьогодення Бердичівського хлібозаводу. // Бердичіврегіонвидав, 2003.


Пасічник М. Пантеон бердичівських імен (нариси та портрети). – Бердичіврегіонвидав, 2004.


Пасічник М. Імідж міста в живих іменах. Нариси та портрети. Книга друга. – К., Вид-во "Дія", 2005.


Петроков И. Бердичев // Киевская старина. – 1882. – № 11.


Підприємства міста Бердичева. – Бердичів, 2000.


Поліщук Ю.М. Бердичів // Книга Пам'яті України. Житомирська область. Т.2. – Житомир, 1994.


Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864.


Райковецьке городище ХІ – ХІІІ ст. // Наукові записки інституту матеріальної культури. – Кн. 5-6. – К., 1935.


Рычка В.М. Формирование территории Киевской земли. – К., 1988.


Савичев Н.П. Первые благовестители свободы. К., 1990.


Сборник летописей относящихся к истории Южной и Западной Руси. – К., 1888.


Светланов Ю. Жизнь и творчество Менделе Мойхер-Сфорим // Менделе Мойхер Сфорим. Маленький человечек. – М., 1961.


Семенов П.П. Живописная Россия. Т.5. Ч.1. – М., 1897.


Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914-1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах. - К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998.


Сергійчук В. Уся правда про єврейські погроми. Мовою невідомих документів і матеріалів. – К., 1996.


Смирнов Г.И., Шкляр В.И. Трудовая поступь завода-ветерана. — К.: "Техніка", 1980. — 144 с.


Смолій В.А., Степанков B.C. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет. – К., 1993.


Скавронський П.С. Г.Г. Богун невтомний дослідник Житомирщини // Малинщина у просторі і часі: Матеріали Всеукраїнської науково краєзнавчої конференції. Малин, 1996. С. 147-149.


Солдатов О. Оборонні операції на Житомирщині червень-серпень 1941 // Книга Пам'яті України. Житомирська обл. т.12, Ж., 1998.


Социалистическое строительство на Житомирщине 1921-1941. Сб. документов и матер. – К., 1983.


Статистическое описание Киевской губернии.Часть I. – С-Пб., 1852.


Субботин А.П. В черте еврейской оседлости. Отрывки из экономического исследования в западной и юго-западной России за лето 1887. Вып. 2.  СПб, 1890.


Теодорович Н.И. Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии: Волынь в описании городов, местечек и сёл в церковно-историческом, географическом, этнографическом и друг. отношениях. – Почаев: Тип. Почаево-Успен. Лавры, 1888. – 1903. – Т. 1–5.


Тимошенко В.І. З історії "Просвіти" на Волині в 1917-1922 pp. // Українська національна ідея: історія і сучасність. Наук. зб. – Житомир, 1997.


Ткачова Т.П. Ярмарки Бердичева: минуле і сучасне // Бердичівська земля в контексті історії України. Наук. зб. "Велика Волинь", т.19.- Житомир, 1999. – С.82.


Томашевський А.П. Археологічне пам’яткознавство Житомирщини: історія, потенціал, проблеми та перспективи // Історія міст і сіл Великої Волині. Науковий збірник "Велика Волинь". – Т.25 (частина 2). – Житомир, 2002. – С. 69-77.


Топографическо-статистические материалы юго-западного края. - К., 1882.


Українська національна ідея: історія і сучасність. Наук. зб. - Житомир, 1997.


Фасмер Макс. Этимологический словарь русского языка в 4-х т., переклад з німецького. - М., 1965, т.1 (I вид.), 1986 (ІІ вид.), т.1. - с.152.


Фото та рисунки речей з розкопів. // Архів ІА НАН України – ф. ІІМК/Р – спр. 69. – 12 конвертів.


Фотоальбом №2. Райки 1929-1934 рр. // Архів ІА НАН України – ф. ІІМК/Р – спр. 63. – 41 арк.


Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. Ч.І. – С-Пб., 1852.


Хададова М.В. Краєзнавча діяльність Т.М. Мовчанівського на Житомирщині в 20-30-х pp. XX ст. // Українська національна ідея: історія і сучасність. Наук. зб. - Ж., 1997.


Ходорковський Ю. Бердичів. Пам'ятки єврейської культури в історичному середовищі // Архітектура України. - 1991. – №5. – С. 27.


Чайковский Михал. Записки Садык-паши // Киевская старина. – К., 1891.


Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. – К., 1992.


Чорна книга України. Зб. документів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе. К., 1998.


Чорний біль Житомирщини. Історико-публіцистичний нарис. – Житомир, 2001.


Шульгін О. Україна і червоний жах, погроми в Україні. – К., 2001.


Щерба С.П. Геноцид і вандалізм окупантів // Книга Пам'яті України. Житомирська обл., т. 12. – Житомир, 1998.


Яковенко Н. Українська шляхта Волині і Центральної України в XV-XVII ст. – К. , 1993.


Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.